Kwantummechanica en esoterie

Sommige verenigingen of personen proberen de grootste onzin te verkopen door er een sausje over te gieten van wetenschappelijke termen die haast steeds uit hun context gerukt zijn. Spijtig genoeg krijgt dergelijke literatuur juist daardoor een totaal onverdiende aandacht en bij sommigen een zekere respectabiliteit. De onmiskenbare ‘vreemdheid’ van kwantummechanica wordt daarom misbruikt om de meest waanzinnige stellingen te onderbouwen, zoals o.a. blijkt uit onderstaand stukje:

Eén van de gekende subatomaire deeltjes is de ‘neutrino’. Dit deeltje werd pas ontdekt in 1956. Het is iets heel bijzonders. Het gedraagt zich  als een ‘geest’. Het kan namelijk in een blok lood (of een vergelijkbare materie) van tienduizenden kilometers dik doordringen zonder in botsing te komen met vaste stof.

Deze neutrino’s (en/of andere vergelijkbare deeltjes) kunnen verklaren waarom overleden mensen in hun astraal lichaam, maar ook mensen tijdens een uittreding, dwars doorheen muren kunnen gaan zonder dat dit het minste probleem oplevert.

Enkele wetenschappers die het verband leggen tussen de quantumfysica en het leven na de dood waren:

Sir Oliver Lodge  en Sir William Crookes. Zij leefden in het begin van de 20e eeuw in Groot Brittannië. Zij  zegden toen reeds dat de mens twee lichamen bezit: een fysiek lichaam (waartoe ook de hersenen behoren) en een onsterfelijk  (etherisch) lichaam waarin het denken zich bevindt. Zij beweerden dat mensen die zich in de parallelle dimensie bevinden en zich soms aan ons hier kunnen tonen (materialiseren) een lichaam hebben dat bestaat uit dezelfde materie als de ons bekende radio- en TV-signalen. Zij noemden dit de etherische substantie.

 Ronald D. Pearson, ook een Brits geleerde, beweert dat de quantumfysica perfect het voortbestaan van de persoonlijkheid na  de dood ondersteunt. Maar volgens hem verklaart de quantumfysica ook een hele reeks ‘paranormale’ verschijnselen. Hij noemt het onderzoek naar het leven na de dood een ‘integraal deel van de fysica’.

Uit: ‘Reïncarnatie en leven na de dood’: http://www.rnlnd.com/quantumfysica.htm

Voor de beweringen die hier gedaan worden bestaat geen enkel controleerbaar bewijs. Met echte kwantummechanica heeft het niets gemeen, behalve dat er termen uit overgenomen zijn.