Bronnen

Bij het samenstellen van dit dossier werd gebruik gemaakt van talrijke internetbronnen, eigen cursusmateriaal en diverse publicaties over al de onderwerpen die in het dossier aan bod. We beperken ons hier tot die bronnen die publiek toegankelijk zijn en bijzonder waardevol gebleken zijn voor het verzamelen en verduidelijken van thema’s en topics uit het dossier. Dit is dus geen exhaustieve lijst van het bronnenmateriaal waarop de website gebaseerd werd, maar eerder een overzicht van interessante lectuur voor de geïnteresseerde lezer.

Internetbronnen

Voor de biografische notities werd gebruik gemaakt van Wikipedia https://www.wikipedia.org/, aangevuld en afgetoetst aan andere bronnen zoals https://www.nobelprize.org (voor alle Nobelprijswinnaars) en specifieke websites voor de anderen, zoals bijv. voor newton: https://www.newton.ac.uk/

Het aantal sites met waardevolle en gedetailleerde informatie over fysica is onoverzienbaar. Een site die een bijzonder helder overzicht geeft van het volledige domein is http://hyperphysics.info/. Daarnaast is veel specifieke informatie beschikbaar op sites op naam van de betrokken wetenschappers zoals bijvoorbeeld https://www.aps.org/

Voor onderwerpen met betrekking tot de meer filosofische aspecten van wetenschappelijke ontdekkingen en theorieën is een zeer degelijke en internationaal gerenommeerde informatiebron http://plato.stanford.edu/ (Stanford Encyclopedia of Philosophy).

Over kunst in de betrokken periode is veel informatie (en afbeeldingen) te vinden op http://kunst-modernisme.blogspot.be/

Voor degelijke en gepopulariseerde informatie over wetenschappen zijn nuttige informatiebronnen http://www.kennislink.nl/ en https://www.scientias.nl/

Voor een tijdsbeeld van La Belle Epoque vonden we veel inspiratie bij http://www.belpaese.nl/B2SCULBEP.HTML

Literatuur

Hieronder een sterk gereduceerd lijstje van publicaties waaruit we geput hebben. Voor wat de fysica betreft hebben we zeker geen overzicht willen geven van fysica hand- of leerboeken die in het onderwijs (secundair of hoger worden gebruikt) maar wel van boeken met een historisch belang of met een originele benadering van het onderwerp en/of die dit in een bredere context plaatsen.

Heel wat historische publicaties kan je raadplegen via Google Boeken.

Marco Alonso en Edward J. Finn, Fundamental University Physics, 1971.

W. Atkins, Physical Chemistry, 1978.

Landan Arissian en Jean Claude Diels, Lasers : the power and the precision of light, 2011.

Jim Baggott, The Quantum Story, A history in 40 moments, 2011.

Berkeley Physics Course: Mechanics (Kittel,..); Electricity and Magnetism (Purcell); Waves (Crawford); Quantum Physics (Wichmann), 1968.

David Bohm, Quantum Theory, 1954.

Niels Bohr, Physique atomique et connaissance humaine, 1961.

Henry Boorse en Lloyd Motz (eds.), The World of the Atom, 1966.

Max Born, Physics in my generation, 1969.

Bill Bryson, A short history of nearly everything, 2003.

Henri Eisendrath, Gaston Moens en Jean Wallenborn, Brainstormen in Brussel: 100 jaar Solvayraden voor Fysica (tentoonstellingscatalogus).

Richard Feynman, Robert Leighton en Matthew Sands The Feynman lectures of Physics, 2006.

Douglas Giancoli, Physics for Scientists & Engineers with Modern Physics, 2000.

Werner Heisenberg, Physikalische Prinzipien der Quantentheorie, 1958.

Werner Heisenberg, Fysica in perspectief, 1974.

Tony Hey & Patrick Walters, The Quantum Universe, 1987.

Banesh Hoffmann, L’ étrange histoire des quanta, 1967.

Sheila Jones, The Quantum Ten, a story of passion , tragedy , ambition and science, 2008.

Charles Kittel, Introduction to solid state physics.

Thomas Kuhn, Black Body Theory and the Quantum Discontinuity, 1894-1912, 1978.

Manjit Kumat, Einstein, Bohr en het debat over de moderne natuurkunde, 2010.

Franklin Lambert en Frits Berends, Le conseil Solvay 1911 (Archieven van de ULB).

Edward MacKinnin, Scientific Explanation and Atomic Physics, 1982.

Pierre Marage, Albert Einstein dixit: tussen wetenschap en betrokkenheid, 2005.

Pierre Marage en Gregoire Wallenborn, Les conseils Solvay et les débuts de la physique moderne, 1995.

Abraham Pais, Subtle is the Lord… The Science and Life of Albert Einstein, 1987.

Linus Pauling en E.Brigt Wilson, Introduction to Quantum Mechanics,1935.

Sommerfeld, La Constitution de l’Atome et les Raies Sprectrales, 1923.

Henry Semat, Introduction to Atomic and Nuclear Physics, 1939.

L. Van der Waerden, Sourcres of Quantum mechanics, 1967.