Aan de slag met deze website

Het filmdossier volgt de structuur van de film op de voet, en is verdeeld over negen hoofdstukken die los van elkaar gelezen kunnen worden. Je kan via de home pagina of de menubalk bovenaan elke pagina naar de verschillende hoofdstukken navigeren. Onderaan elk hoofdstuk vind je pijlknoppen waarmee je naar het vorige of volgende hoofdstuk kan springen.

Elk hoofdstuk bestaat uit een basistekst die zeer nauw aansluit bij het script van de film. In elk hoofdstuk wordt verwezen naar enkele vignetten die dieper ingaan op een bepaald aspect van de basistekst. Je gaat naar een link  door op de term in de basistekst of op het passende icoontje te klikken. Deze links openen automatisch in een nieuw browservenster. Je kan dus vanuit elk vignet terug naar de basistekst door het venster te sluiten. Je kan hier een volledig inhoudsoverzicht van alle hoofdstukken en vignetten vinden.

Bij sommige hoofdstukken vind je een quiz terug. Voor het beantwoorden van deze quizvragen, is actief opzoeken op het internet dikwijls nodig. Niet alle nodige informatie wordt in de basistekst voorzien. Er zijn ook opdrachten. Dit zijn doe- of denkactiviteiten die individueel of in klasverband kunnen worden uitgevoerd.

 

Het filmdossier gebruiken in klasverband

Deze website kan door geïnteresseerde studenten en filmkijkers gebruikt worden om meer achtergrondinformatie bij de film op te zoeken. De website kan evenzeer als didactisch pakket in de klas gebruikt worden. Het filmdossier op deze website is niet bedoeld als zelfinstructiepakket dat in zijn geheel moet doorlopen worden. Het kan flexibel ingezet worden om het lezen, het verwerken of evalueren van een leerinhoud te ondersteunen. De leerkracht kan een keuze van hoofdstukken en vignetten maken in functie van de vooropgestelde leerdoelen of laat de leerlingen zelfstandig een keuze maken om overeengekomen doelen te bereiken.

Enkele voorbeelden:

  • De leerlingen verwerken de basis van een hoofdstuk zelfstandig na het bekijken van het betreffende onderdeel van de film en beantwoorden de bijhorende quizvragen
  • De leerkracht gebruikt een vignet om een leerstofonderdeel in te leiden of toe te lichten
  • De leerlingen verdiepen in opdracht van de leerkracht zelfstandig enkele begrippen uit de basis met behulp van de bijhorende vignetten
  • De leerlingen uit de groep wetenschappen voeren in groep, bijvoorbeeld in het kader on onderzoekscompetentie, een opdracht uit en werken voor sommige aspecten samen met leerlingen uit andere studierichtingen

Je kan deze handleiding steeds terug oproepen door in de menubalk bovenaan de website op ‘handleiding‘ te klikken.