William Blake en Richard Dawkins

Een prent van William Blake uit 1795.  Isaac Newton zit naakt op een rots op de bodem van de zee. Zijn aandacht gaat naar de tekening die hij met een passer op een rol tekent. Hij meet de wereld maar ziet de schoonheid ervan niet.

Blake was een hevig tegenstander van de Verlichting, een stroming die in de 18de eeuw ontstond en die de Rede centraal stelt. Volgens Blake is kunst de boom van het leven en wetenschap die van de dood. Blake was in het bijzonder een heftig tegenstander van Newtons theorie van het licht waarin elke spiritualiteit, essentieel voor de kunst, ontbrak. Blake was eigenlijk een mysticus die beweerde dat hij regelmatig spirituele ervaringen had. Hij was er bang voor dat het wetenschappelijke materialisme deze spiritualiteit zou doden.

Zeer bekend zijn de beginregels uit een nagelaten gedicht Auguries of Innocence (letterlijk: Voortekenen van de onschuld):

To see a World in a Grain of Sand
And a Heaven in a Wild Flower,
Hold Infinity in the palm of your hand
And Eternity in an hour.