Erwin Schrödinger (1887 –1961)

Erwin_Schrödinger_(1933)Erwin Schrödinger was een Oostenrijkse natuurkundige, beroemd door zijn bijdragen aan de kwantummechanica, in het bijzonder voor de Schrödingervergelijking waarvoor hij in 1933 de Nobelprijs kreeg. De basis van zijn vergelijking werd gelegd in 1925, toen Schrödinger zich tijdens de kerstvakantie met een Weense vriendin had teruggetrokken in het Zwitserse skioord Arosa. Zijn beschouwingen kwamen voort uit een verhandeling over het zogenaamde golf-deeltjesdualisme van de jonge Franse student Louis-Victor de Broglie, waarop Albert Einstein hem opmerkzaam had gemaakt. De hypothese van De Broglie zette hij om in een wiskundige vergelijking, de naar hem vernoemde Schrödingervergelijking.

schrodinger vergelijking

Op 27 januari 1926 publiceerde hij in Annalen der Physik het eerste deel van het vierdelige artikel met de titel “Kwantisering als probleem van eigenwaarden”, waarin hij het concept van de golfmechanica vastlegde. Schrödinger kan met recht, samen met Heisenberg, als één van de belangrijkste grondleggers van de kwantummechanica worden beschouwd.

schrodinger what is lifeSchrödinger is ook bekend van “Schrödingers kat”, een gedachte-experiment uit 1935 omtrent de begrippen complementariteit en  superpositie in de kwantummechanica. Schrödinger wordt beschouwd als de vader van de moleculaire biologie. In Dublin hield hij – onder grote publieke belangstelling – op 5 februari 1942 een ‘openbare les’, niet over een natuurkundig maar over een biologisch onderwerp, met als titel “What is Life?”. In 1944 verscheen de lezing in boekvorm.
In zowel de lezing als in het boek, dat zou uitgroeien tot één van de invloedrijkste werken van de twintigste-eeuwse wetenschap, beargumenteerde hij dat de fundamentele natuur van levende organismen waarschijnlijk bestudeerd en begrepen konden worden in termen van natuurkundige principes, en dan in het bijzonder die van de kwantummechanica. Tegenwoordig worden kwantummechanica en biologie samen gebracht in de kwantumbiologie, een nieuw en veelbelovend onderzoeksdomein.