De Postulaten van Bohr

Het atoommodel steunt op twee onbewezen aannames of postulaten:

  • In een atoom zijn stationaire elektronenbanen. Op deze stationaire banen straalt een elektron géén elektromagnetische energie uit en volgt het de wetten van Maxwell niet . Deze banen zijn de enige die in een atoom zijn toegelaten.
  • Als een elektron van een toegelaten baan naar een andere overgaat, wordt er en kwantum van energie uitgezonden of geabsorbeerd dat gelijk is aan het energieverschil ΔE tussen beide banen:
ΔE = hf

Met behulp van mvr = n.h/2π en de formule voor de totale energie Etot = – k e2 / 2r kunnen onder andere de straal van het waterstofatoom en de energie van het elektron in een waterstofatoom voor verschillende waarden van n berekend worden.

"Formule

Ook de formule van Balmer waarmee bijvoorbeeld de golflengtes in het lijnenspectrum van waterstof worden berekend kan nu theoretisch worden afgeleid.

Een triomf voor Bohr. Maar waar komen zijn postulaten vandaan?