Niels Bohr (1885 – 1962)

Niels Bohr, 1885-1962

Niels Bohr (1885-1962) was een Deens fysicus die zeer belangrijke bijdragen leverde tot de atoomstructuur en de kwantumtheorie. Hij kreeg hiervoor de Nobelprijs voor fysica in 1922. Bohr was ook een filosoof van de wetenschappen en een groot voorvechter van wetenschappelijk onderzoek.
Bohr ontwikkelde het naar hem genoemde model van het atoom. Hierin stelde hij dat de elektronen in een atoom zich slechts op welbepaalde energieniveaus kunnen bevinden. Hiermee komen de stabiele banen van het elektron in een atoom overeen. Een elektron zendt enkel elektromagnetische energie uit of neemt zulke energie op bij overgang van één stabiele baan naar een andere. De uitgewisselde energie bedraagt hf waarin h de constante van Planck en f de frequentie van de straling is.

Alhoewel het model van Bohr intussen vervangen werd door andere modellen, blijven de grondslagen ervan nog altijd geldig. Bohr bedacht ook het principe van complementariteit dwz dat (sub) atomaire verschijnselen kunnen beschreven worden met tegengestelde eigenschappen zoals golfeigenschappen en deeltjeseigenschappen.
Bohr richtte in 1920 het Instituut voor Theoretische Fysica op aan de universiteit van Kopenhagen, nu het Niels Bohr Instituut genoemd. In 1994 werd het synthetische chemische element met atoomnummer 107 naar hem vernoemd: bohrium, Bh.

In de jaren 1930 hielp Bohr vluchtelingen van het Naziregime. In 1943 vluchtte hij naar Zweden om arrestatie door de Nazi’s te vermijden. Van daaruit kwam hij in Groot Brittannië terecht waar hij deel uitmaakte van de Britse missie voor het Manhattanproject dat leidde tot de eerste nucleaire bommen. Na de oorlog ijverde hij voor internationale samenwerking op het gebied van nucleaire energie.

Het atoommmodel van Bohr voor neon.

Verder lezen