Jules Henri Poincaré (1854 – 1912)

 

Poincaré was een Frans wiskundige, die beschouwd wordt als één van de belangrijkste wiskundigen van zijn tijd. Bovendien was hij mijnbouwkundig ingenieur en wetenschappelijk adviseur van de Franse regering. Poincaré leverde diverse bijdragen aan de fundamentele wiskunde maar ook aan de wiskundige natuurkunde, de hemelmechanica en aan de speciale relativiteitstheorie.
Bij zijn onderzoek naar het drielichamenprobleem was Poincaré de eerste die een systeem ontdekte dat deterministisch was maar toch tot onvoorspelbare uitkomsten kan leiden. Hiermee legde hij een fundament voor de moderne chaostheorie
In 1908 werd Poincaré verkozen tot lid van de Académie française.

Op 19 november 1909, ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van de Université Libre de Bruxelles  werd Henri Poincaré uitgenodigd. In zijn toespraak toonde hij zich een fervent voorstander van het vrije denken:

 

Het denken mag zich nooit onderwerpen, noch aan een dogma, noch aan een partij, noch aan een hartstocht, noch aan een belang, noch aan een vooroordeel, noch aan om het even wat, maar uitsluitend aan de feiten zelf, want zich onderwerpen betekent het einde van alle denken.

Henri Poincaré