Strenge sociale regels in de victoriaanse tijd

In de Victoriaanse tijd was men zeer preuts. Niet voor niets staat de Victoriaanse tijd bekend als ‘de eeuw van de kuisheid’.
De Victoriaanse tijd was ook de periode van de industriële revolutie, het kolonialisme, imperialisme en sociale ongelijkheid.
Elementen van de Victoriaanse levenshouding zijn: conservatisme, zelfvoldaanheid, strenge fatsoensnormen, nuchterheid en humorloosheid. De gegoede burger gaf de toon aan; vroomheid en ingetogenheid waren de deugden die een ieder moest beoefenen; uitingen van seksualiteit en erotiek waren in het openbare leven taboe.
Typerend is ook dat het verschijnsel van de dubbele moraal op seksueel gebied  De maatschappij hanteerde verschillende normen voor mannen en vrouwen. Voor vrouwen was ‘kuisheid’ het belangrijkste ideaal. Van mannen werd het getolereerd om zich aan uitspattingen over te geven in de talloze informele bordelen die bijvoorbeeld Londen rijk was, zolang ze dat maar niet te luid rondbazuinden tenminste.

Dit is de eerste versie van het schilderij ‘First Class – The Meeting’  uit 1855 door Abraham Solomon. Dit schilderij werd als te controversieel beschouwd omdat de jongeman blijkbaar ongestoord met de jonge dame kan praten, terwijl haar oudere reisgenoot is ingedommeld.

Dit is de door de kunstenaar herziene versie. In de herwerkte versie is de oude man wakker en zit hij netjes tussen de jongen en het meisje in.