Joseph John Thomson

Joseph John Thomson was een natuurkundige en de enige echte ontdekker van het elektron . Hij was vanaf 1884 hoogleraar aan het Cavendish-laboratorium aan de universiteit van Cambridge. Onder zijn leiding werden er vele belangrijke experimenten uitgevoerd. Niet minder dan zeven Nobelprijswinnaars kregen er hun opleiding.

Het uitgangspunt voor zijn grote ontdekking waren kathodestralen, een geheimzinnige straling die vanuit een negatieve elektrode (kathode) wordt voortgebracht wanneer over twee elektrodes in een bijna luchtledige buis een zeer hoge elektrische spanning wordt aangebracht.

 

In 1897 maakte Thomson bekend dat kathodestralen bestonden uit een stroom negatief geladen deeltjes, die hij “corpuscles” (lichaampjes) noemde. Later werden ze elektronen genoemd.

In 1906 ontving hij de Nobelprijs voor de Natuurkunde voor de ontdekking van het elektron, en in 1908 werd hij tot sir Joseph Thomson geridderd.

De vacuumbuis waarmee Thomson in 1897 het elektron ontdekte.