Thomas Young (1773 – 1829)

Thomas YoungThomas Young was een Engels natuurkundige, arts, en egyptoloog. Hij werd beschouwd als “de laatste persoon die alles wist“. Als natuurkundige verklaarde hij de optische verschijnselen van diffractie en interferentie van licht. Als egyptoloog kwam hij met de eerste wetenschappelijke ontcijfering van de hiërogliefen.

Thomas Young begon in 1792 aan een doktersopleiding in Londen en in 1795 ging hij naar de universiteit van Göttingen (Duitsland), waar hij in 1796 de graad van doctor in de natuurkunde verwierf. In 1797 ging hij naar het Emmanuel College, in Cambridge. In 1799 vestigde hij zich als arts in Londen. Hij raakte meer en meer in de ban van de wetenschap. Hij deed experimenten rond de interferentie van watergolven. In 1801 beschreef hij in een artikel voor de Royal Society verschillende interferentie-experimenten. Het beroemde dubbele-spleet experiment voerde hij uit in 1803. In 1803-1804 werd hij het slachtoffer van een anonieme lastercampagne waardoor zijn wetenschappelijke reputatie ernstig beschadigd werd. Hij besloot daarop om zich minder met fysica bezig te houden. Door de ontdekking van de steen van Rosetta legde hij zich onder meer toe op de egyptologie.

De steen van Rosetta, zo genoemd naar het Egyptische plaatsje waar hij in 1799 ontdekt werd , speelde een zeer belangrijke rol in de ontcijfering van de hiëroglyfen door Thomas Young en Jean-François Champollion.