De Internationale Solvay Instituten

In 1911 vond de legendarische Solvayraad over “Straling en de Kwanta” plaats, die werd voorgezeten door Nobellaureaat Hendrik Lorentz. Het jaar daarna, in 1912, werd het Internationale Solvay Instituut voor Fysica opgericht door Ernest Solvay. Het Internationaal Instituut voor Chemie werd nog een jaar later, in 1913, opgericht.  Beide instituten smolten in 1970 samen tot de Internationale Solvay Instituten.

De missie van de Solvay Instituten is het ondersteunen van onderzoek in fysica, chemie, en andere wetenschapsdomeinen, met het doel het begrip van natuurfenomenen te verbreden en te verdiepen. Deze ondersteuning van fundamentele wetenschap wordt aangevuld met open workshops over specifieke topics, colloquia en een internationale school voor doctoraten.

In  2011 werd het 100-jarig bestaan van de Solvay raden gevierd. Er werd ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van de eerste Solvayraad in de maand oktober een speciale raad georganiseerd, met als thema “The Theory of the Quantum World”. Het is ook in die maand dat de tentoonstelling ‘Brainstormen in Brussel – honderd jaar Solvayraden voor Fysica’ werd geopend. De bezoeker krijgt in die tentoonstelling info over zowel de klassieke theorieën van Newton en Maxwell, als over de beroemde Solvayraden van 1911 tot 1930. De bezoeker reist van de geboorte van de kwantumtheorie naar haar high-tech toepassingen in de 21ste eeuw. De tentoonstelling maakte na Brussel een rondreis door de rest van België en stond zelfs in Rijsel.

Tot slot bevorderen de Solvay Instituten de popularisering van wetenschappen door de jaarlijkse Solvay Openbare Lezingen, die gewijd zijn aan hedendaagse wetenschappelijke uitdagingen.

Het Internationaal Instituut voor Fysica en Chemie